Ukraiński

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

W ostatnich latach tłumaczenia z języka ukraińskiego zyskują coraz większą popularność. Wiele polskich firm zatrudnia bowiem pracowników zza wschodniej granicy. 

Sam język wydaje się być podobny do polskiego, choć cyrylica, którą posługują się na piśmie, już nie. Właściwa komunikacja z pracownikiem często ma w biznesie kluczowe znaczenie, od wstępnego szkolenia BHP poprzez instrukcje stanowiskowe oraz sprawy formalne. Nasza oferta specjalna języka ukraińskiego obejmuje między innym:

  • Tłumaczenie w trakcie egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego
  • Tłumaczenie szkoleń BHP

Tłumaczenie w trakcie egzaminu przed  Urzędem Dozoru Technicznego

Pomyślne zdanie egzaminu UDT przez pracownika jest niezbędnym warunkiem do jego zatrudnienia w niektórych branżach. W przypadku rejestracji na egzamin obcokrajowców, w tym obywateli Ukrainy, komisja UDT wymaga obecności w trakcie egzaminu tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego. Zapewniamy udział takiego specjalisty w trakcie egzaminu UDT. Obsługujemy egzaminy na suwnice, żurawie, wózki widłowe, koparki itp.

Cena tłumaczenia: 500 zł blok pierwsze dwie godziny, każda kolejna rozpoczęta godzina w cenie 150 zł

Tłumaczenie szkoleń BHP

Przy zatrudnieniu nowego pracownika pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli są to osoby z Ukrainy, które nie posługują się jeszcze językiem polskim na wystarczającym poziomie, zachodzi potrzeba obecności tłumacza w trakcie takiego szkolenia.

Nasza oferta obejmuje tłumaczenia ustne w trakcie szkolenia BHP dla obywateli Ukrainy, oferujemy również tłumaczenie całej dokumentacji pracowniczej z zakresu BHP oraz dokumentacji stanowiskowej.

Cena tłumaczenia: od 300 zł blok pierwsze dwie godziny, każda kolejna rozpoczęta godzina w cenie od 100 zł

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą tłumaczeń: